Současnost

Pivovar Chříč na severním Plzeňsku obnovil svou činnost v roce 2015 a v původních prostorech navázal na tradici zaznamenanou od roku 1567. Srdcem pivovaru je měděná varna s původní technologií přímého dřevního otopu pod měděnou mladinovou pánví. Zde vzniká prvotřídní ležák, který je vlajkovou lodí pivovaru. Kromě toho nabízí pivovar také sezónní speciály a svrchně kvašená piva. Pivo zde zraje na otevřených spilkách a není znehodnoceno filtrací ani pasterizací. Pivovar zaváží sudové pivo vybraným podnikům v Praze, Plzni a v okolním regionu, k dostání je též v pivovaru i s možností prohlídky. Podnik funguje jako chráněná dílna – na pozicích pivovarské chasy dává práci asi dvaceti lidem s mentálním i fyzickým hendikepem. Na obnově místa se významnou měrou podílelo sdružení Propolis. Pivovar inicioval vznik venkovské malotřídní školy ZŠ Pivoňka a finančně ji podporuje.

Historie

Chříčský pivovar vznikl jako pivovar panský, byl tedy zřízen a provozován místní vrchností. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1567, kdy si chříčské panství, ke kterému náležely také obce Lhota, Holovousy, Hedčany, Studená, Březsko, Milíčov, Bělobožice a Dubjany, mezi sebe dělili bratři Oldřich a Šebestian z rodu Lažanských. Chříčské panství pak často měnilo vlastníky (1585 – Jan Týřovský z Eisendele, 1701 – Václav Josef, hrabě Lažanský). V roce 1764 získal panství Ústav šlechtičen u sv. Anděla v Praze, který jej držel ve svém vlastnictví až do roku 1906. V roce 1904 zde začala v nájmu působit rodina Konopásků a v roce 1913 koupil pivovar Petr Konopásek se svým synem Josefem. Rodina provozovala pivovar až do roku 1944 a během svého působení jej rozsáhle zmodernizovala. V rozmezí let 1925-1929 byla instalována nová dvounádobová varna s přímým otopem o objemu 36 hektolitrů. Mezi dvěma světovými válkami měl pivovar výstav (roční produkce) okolo 1 000 hektolitrů a zásoboval hospody v nejbližším okolí. Během druhé světové války byla výroba zastavena.

Podoba pivovaru mezi dvěma světovými válkami Požahování sudů Vykulování sudů
Vykulování sudů Stará varna 1932 Pivovar Chříč 1958

Komunistická revoluce v roce 1948 znamenala konec nadějí na poválečnou obnovu pivovaru. Pivovar začalo užívat zdejší JZD, které zde umístilo sýpky, a další prostory byly využívány jako sklady. Většina původního zařízení byla prodána do šrotu a budova celkově chátrala. Syn Josefa Konopáska, Jiří, pak dlouhou dobu působil jako sládek v pivovaru v Karlových Varech. Plánovanou asanaci objektu odvrátila revoluce v roce 1989 a vrácení objektu původním majitelům.


V roce 2009 se o zchátralý a téměř nevyužívaný objekt pivovaru začalo starat občanské sdružení Propolis, skupina přátel, které spojuje zájem o chříčský pivovar a chuť aktivně se podílet na jeho obnově. Naší vizí je přetvořit celý areál v místo, kde se budou setkávat lidé se zájmem o historii, umění, krajinu, tradice a řemesla. Naším cílem je proměnit chříčský pivovar v podnětné místo, které bude obohacovat své návštěvníky i pozapomenutý kraj.